GZ-psychologen

Bezoek de website | Mail ons

Naar een psycholoog gaan betekent al lang niet meer dat u gek bent of dat er iets mis is met u. Een onafhankelijk deskundig persoon kijkt met u mee, zonder oordeel, met respect en in een veilige setting waar uw privacy gewaarborgd is. De psychologen zijn Nicolette Spaargaren en Annelies ten Have, beiden BIG- geregistreerd GZ-psycholoog en aangesloten bij Cenzo als zelfstandigen. Zij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.